Zingeving, autonomie en meesterschap

Drive van Daniel Pink

Mensen zijn slecht te motiveren door primaire behoeften te bevredigen (eten, slapen) of door straffen en belonen. Mensen motiveren zichzelf en je kunt dit als ouder, docent of manager bewerkstelligen door te zorgen voor zingeving, autonomie en meesterschap. Dat is de samenvatting van Drive, door Daniel Pink.

Waarom werkt belonen en straffen niet?

Bij een typische als-dan beloning wordt een actie een transactie. “Jij doet dit en krijgt dat.” Bij routine werkzaamheden kunnen als-dan beloningen werken. Leg wel uit waarom het werk noodzakelijk is, erken dat het saai is en geef mensen de ruimte het werk op hun eigen manier in te vullen.

Maar, mensen die een activiteit ondernemen vanuit een insintrieke motivatie, omdat ze de activiteit leuk vinden, zijn langer gemotiveerd én zijn creatiever en succesvoller. Geef je bijvoorbeeld iemand die graag boeken leest, 20 euro voor het lezen van 3 boeken, zal er na die 3 boeken weinig verder gelezen worden.

Hoe worden mensen dan wel gemotiveerd?

De meest succesvolle mensen zijn gemotiveerd door het doen van de activiteit zelf.

Deze mensen zijn meer, langer en met minder energie te motiveren dan mensen met een externe motivatie, zoals geld. Deze intrinsieke motivatie wordt gevoed door autonomie (zelf keuzes kunnen maken), meesterschap (ergens beter in willen worden) en zingeving (werken aan een hoger doel).

Autonomie

Mensen worden gemotiveerd als ze hun eigen keuze kunnen maken. Een eigen keuze in bijvoorbeeld:

  • De TAAK die mensen doen, zoals de afgeschafte 20% regel bij Google;
  • De TIJD die mensen aan een activiteit besteden, zoals wanneer en hoe lang je aan iets werkt;
  • De TECHNIEK die iemand gebruikt, door bijvoorbeeld support medewerkers zelf oplossingen te laten bedenken en geen belscript te laten gebruiken;
  • Met het TEAM met wie je werkt, bijvoorbeeld door medewerkers te laten meebeslissen over hun nieuwe collega’s.

Meesterschap

Mensen worden gemotiveerd door een uitdaging. Ze willen niet iets doen wat té makkelijk is, want dat is saai. Mensen willen ook niet iets doen wat té moeilijk is, want dat is beangstigend.

Meesterschap is een proces van de lange termijn en in het boek worden 3 uitgangspunten gegeven hoe je meesterschap in je leven kunt brengen.

  1. Ga uit van een groei mentaliteit voor intelligent. Dat je alles kunt leren en je kunt ontwikkelen. Stel doelstellingen in leer-doelstellingen: ‘ik wil goed Frans leren spreken’ in plaats van ‘een goed cijfer voor een Franse toets’, en ‘ik wil goed worden in puzzelen’ in plaats van ‘ik wil deze puzzel oplossen’.
  2. Ga er vanuit dat meesterschap een lijdensweg is. Je moet er elke dag veel en hard voor werken, elke dag
  3. Ga er tenslotte vanuit dat je het doel, ‘meesterschap’, nooit helemaal zult bereiken.

Zingeving

Mensen werken gemotiveerder aan het juiste doel voor hen. Een doel dat idealiter groter is dan jezelf en/of gericht is op anderen. Mensen moeten wel weer de autonomie hebben om zelf te bepalen hoe ze helpen het grotere doel te bereiken.

Samenvatting Drive in 1 grafiek
Zorg voor werk dat zingevend is, waarbij je zelf autonomie hebt in de uitvoering en streef naar meesterschap. Dan blijf je volgens de theorie van Drive gemotiveerd.

Waarom deze samenvatting?

Ik wil meer boeken lezen. Om die reden lees ik boeken van mijn wish list, schrijf ik er een samenvatting van maximaal 500 woorden van, probeer ik het boek in 1 grafiek samen te vatten en ‘streep ‘m van de lijst’. Boeken uit mijn boekenkast krijgen dezelfde behandeling en geef ik weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *