Simpel een voortgangsbalk maken in Excel

Op Fuckdiestudieschuld.nl (check die site!) vind je een mooie voortgangsbalk over hoe ver journalist Maaike is met het aflossen van haar studieschuld. Ik wil kijken of ik zo’n voortgangsbalk kan maken in Excel, want dat vind ik leuk om te proberen.

Er zijn twee manieren waarop je simpel een voortgangsbalk kan maken in Excel, maar alvast een spoiler: je kunt het mooie design van het origineel niet makkelijk namaken in Excel.

In deze video worden beide manieren (conditionele opmaak en het maken van een grafiek) uitgelegd.

Voortgangsbalk met Conditionele opmaak

In de eerste methode gebruik je conditionele opmaak om een voortgangsbalk te maken. Deze is heel snel te maken, wel moet je twee balken maken zodat de voortgang kan worden vergeleken; 1 van je aflossing en 1 van je uiteindelijke doel. De balk van je uiteindelijke doel kun je later verbergen.

Voordelen:

  • Voortgangsbalk is heel snel te maken.

Nadelen:

  • Je moet twee balken maken (al kun je de overbodige balk verbergen).
  • De keuze in de opmaak zijn heel beperkt.

De stappen zijn:
1. Zet zowel het doelbedrag als het afgeloste bedrag bij elkaar in de buurt en selecteer ze allebei.
2. Selecteer conditionele formatting en kies voor gegevens balken met effen opvulling. De voortgangsbalken zijn gemaakt, maar de getallen staan er nog in.
3. Selecteer de conditionele opmaak opnieuw en kies voor regels aanpassen. Selecteer de regel waarmee je werkt en kies ‘Edit rule’. Vink aan ‘Show data bar only’. Zo verdwijnen de getallen in de voortgangsbalk.

Laat alleen voortgangsbalk zie zonder gegegevens

4. Pas de grootte van de cel, de kleuren, de teksten en lettergrootte aan zodat het eruit zien als het origineel of voldoet aan je eigen smaak.
5. De tekst onder de balk kun je met de & formule dynamisch maken. Als het af te lossen bedrag veranderd, verandert de tekst mee.
6. Verberg doel gegevens voor je dashboard door de hele kolom te verbergen.

Verberg voortgangsbalk

Voortgangsbalk met behulp van een grafiek

De andere optie voor een voortgangsbalk is een grafiek waarbij de gegevens van het doel en wat je hebt bereikt over elkaar heen worden gelegd. Om de grafiek te maken, moet je twee series hebben en er dus een andere lening bij verzinnen.

Voordelen:

  • De voortgangsbalk is relatief eenvoudig te maken.
  • Er zijn meer mogelijkheden voor de opmaak van je voortgangsbalk.

Nadelen:

  • Je moet twee balken maken (al kun je de overbodige balk verbergen).

De stappen zijn:
1. Selecteer het doel en wat je hebt afgelost.
2. Kies voor een ‘geclusterde balk grafiek’.
Zorg daarbij dat de schulden op de y-as staan, met per schuld het doel en het afgeloste gedeelte bij elkaar. Als je dit moet veranderen, ga dan naar: Selecteer data > Draai rij en kolom om.

3. Zet overlap van de series op 100%. Dit doe je door op een van de balken te klikken. Dan verschijnt de optie om opmaak van de series aan te passen. Door de overlap op 100% te zetten, schuiven de balken over elkaar heen.

Om de balken afgeronde randen te geven zoals in het origineel, voeg je een figuur met ronde hoeken in en die knip–en-plak je op de onderdelen in de grafiek die je wilt vervangen. Zoals je ziet worden de afgeronde hoeken uitgerekt en zijn ze daardoor niet heel mooi.

Bijna gelukt om de voortgangsbalk na te maken

Conclusie

Je kunt relatief eenvoudig een voortgangsbalk maken in Excel. Met wat geschuif en gepiel beginnen beide voortgangsbalken op het origineel te lijken, maar zo mooi als het origineel worden ze in dit geval helaas niet. Dat neemt niet weg dat er veel mogelijkheden zijn, zoals deze bijvoorbeeld te vinden zijn op het Chandoo blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *