Doughnut Economics

Een samenvatting van 500 woorden van Doughnut Economics van Kate Raworth:

De economische theorieën die scholieren en studenten voorgeschoteld krijgen en die aan de basis staan van politieke keuzes zijn toe aan een update. In Doughnut Economics van Kate Raworth worden 7 oude manieren van economisch denken (uit de 20e eeuw) vervangen voor 7 nieuwe manieren. Raworth belooft dat je met het lezen van dit boek een econoom uit de 21e eeuw zult zijn.

De oude manier van economisch denken klopt niet

In de oude manier:

 1. meten we vooruitgang met BBP;
 2. is de markt een wisselwerking tussen bedrijven en huishoudens;
 3. is de mens een rationeel wezen;
 4. komt er door de markt altijd een eerlijke prijs tot stand;
 5. lost economische groei ongelijkheid;
 6. lost economische groei milieuverontreiniging op;
 7. én moet er altijd groei zijn.

Waarom klopt deze oude manier van denken niet?

De oude manieren van economisch denken hebben de afgelopen decennia laten zien dat ze niet kloppen, zowel door ervaring als door onderzoek.

 1. Vooruitgang meten door de groei van het BBP is te beperkt, hoe zit het welzijn van mensen en de status van onze leefomgeving?
 2. De markt is niet gelimiteerd tot bedrijven en huishoudens, maar kent eveneens wisselwerkingen in de samenleving en met de aarde.
 3. Een mens maakt als sociaal wezen beslissingen niet alleen op basis van kosten en baten. (Wat ik ook al in Drive las).
 4. De markt komt niet tot een eerlijke prijs door vraag en aanbod, het systeem is complexer dan dat met feedback loops en interactie.
 5. Rijken worden rijker en armen worden armer. Samenlevingen met een grotere ongelijkheid groeien als samenleving minder hard.
 6. Landen met een ‘sterke’ bevolking (weinig inkomensverschillen, goed opgeleid, mensenrechten) hebben minder milieuverontreiniging.
 7. Groei is het begin van het model, maar het model was niet af. Ontwikkeling is als een appelboom; de boom is op een gegeven moment uitgegroeid, maar je kunt er jaarlijks de vruchten van plukken.

Waarom gebruikte we de verkeerde modellen?

Een beeld is sterker dan 1.000 woorden en in de economische theorie zijn verkeerde beelden en onvolledige modellen gebruikt. De bedenkers van de theorieën gaven in sommige gevallen aan dat de theorie niet buiten een bepaalde context te gebruiken was, dat het model niet af was of dat er nog onvoldoende data was.

De theoretische modellen, de beelden waren echter zo goed in hun eenvoud, dat ze breed werden verspreid en in ons hoofd zijn blijven hangen.

De nieuwe manier van denken: de donut

Kate Raworth introduceert 7 nieuwe manieren van denken en introduceert de donut. Het doel is een evenwichtige manier van leven, op de donut. Geen mens komt iets tekort op 12 gebieden waaronder onderwijs, gelijkheid, voedsel en gezondheid. Aan de andere kant wordt de omgeving niets overvraagd in de vorm van klimaatverandering, vervuiling en tekort aan drinkwater.

De donut is eenvoudig te tekenen en blijft zo goed hangen. De onderliggende modellen zijn complexer, maar daarmee dichter de waarheid dan de oude modellen ooit waren.

Waarom deze samenvatting?

Ik wil meer boeken lezen. Om die reden lees ik boeken van mijn wish list, schrijf ik er een samenvatting van maximaal 500 woorden van, probeer ik het boek in 1 grafiek samen te vatten en ‘streep ‘m van de lijst’. Boeken uit mijn boekenkast krijgen dezelfde behandeling en geef ik weg.

Voor dit boek maakte ik voor het eerst een quiz van 5 feiten en anekdotes die mij opvielen bij het lezen van dit boek. Verhalen en punten die verloren gaan in een samenvatting, komen hierin wel terug.

De donut samengevat in 1 tekening: laten we op de groene donut blijven met z’n allen zonder rode tekorten voor mensen of het (rode) overvragen van de planeet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *