Duwtje in de juiste richting

In het boek Nudge worden manieren genoemd om mensen te stimuleren ‘goede’ keuzes te laten maken. In deze post is het boek in het kort samengevat.

Mensen zijn niet goed in het maken van beslissingen. We zijn geen econs die altijd goed nadenken en rationeel kiezen. We zijn humans, die soms een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Een duwtje, want de auteurs R. Thaler en C. Sunstein geloven niet in dwang.

We hebben vooral duwtjes nodig bij beslissingen die complex, moeilijk, incidenteel en zonder directe feedback zijn.

Waarom maken mensen verkeerde beslissingen?

In de eerste drie hoofdstukken worden veel geestige onderzoeksuitkomsten aangehaald om te laten zien dat wij mensen slecht kiezen, omdat we

  • een voorkeur hebben voor de status quo;
  • irreëel optimistisch zijn over hoeveel tijd en geld een project gaat kosten;
  • meer pijn ervaren als we afstand moeten doen van bijvoorbeeld een chocoladereep, dan dat we blijdschap ervaren wanneer we zo’n reep krijgen (aversie voor verlies);
  • ons een bepaalde gebeurtenis niet kunnen herinneren of voorstellen. Zo bereiden we ons niet voor voor een overstroming omdat we ons niet zo’n gebeurtenis kunnen herinneren (beschikbaarheidsheuristiek).

Hoe geef je mensen een duwtje in de juiste richting?

Voor elke keuze die mensen moeten maken, zijn er keuzearchitecten. De verzekeraar biedt de polissen en de ijssalon biedt de ijssmaken op een bepaalde manier aan.

Als keuzearchitect maak je altijd een keuze hoe je de keuzes presenteert. Zelfs de keuze voor een willekeurig aanbod is een keuze. Als je dan toch een keuzearchitect bent, waarom zou je mensen geen duwtje in de juiste richting geven?

Een keuzearchitect heeft daarvoor verschillende middelen:

  • De weg van de minste weerstand. De ‘ik-doe-niets’ optie zou een (relatief) goede uitkomst moeten geven.
  • Ga uit van fouten die mensen maken.
  • Geef duidelijke informatie. Alle kosten moeten duidelijk zijn.
  • Mapping: inzicht van keuze tot resultaat. Mensen moeten alternatieven goed kunnen vergelijken.
  • Structureer complexe keuzes. Meer keuzes zorgt voor slechtere keuzes.
  • Incentives. Maak betere opties goedkoper of verdien punten met het gewenste gedrag.

Nudges voor een beter milieu

In het boek worden 8 onderwerpen behandeld waarin Nudges kunnen helpen, bijvoorbeeld voor een beter milieu.

Betere incentives

De auteurs stellen ‘vervuilvergunningen’ voor. De overheid geeft deze vergunningen uit met een wereldwijd maximum. Bedrijven kunnen deze vergunningen gebruiken en CO2 uitstoten, maar ze ook verkopen. Er is geen verbod, bedrijven mogen vervuilen, maar het is een duwtje richting een schonere bedrijfsvoering.

Informatie en feedback

Overheid kunnen bedrijven verplichten de vervuiling van hun bedrijf of product inzichtelijk te maken. Er is dus géén verbod op milieuonvriendelijke bedrijven of producten. Deze openheid kan leiden tot een lijst met schoonste en vieste bedrijven. Misschien het duwtje voor bedrijven om schoner te worden.

Met de extra informatie over (jaarlijkse) uitstoot en kosten op producten kan een consument betere beslissingen nemen. Hoe directer de feedback zoals met deze milieu-orb, hoe beter.

Waarom deze samenvatting?

Ik wil meer boeken lezen. Om die reden lees ik boeken van mijn wish list, schrijf ik er een samenvatting van maximaal 500 woorden van, probeer ik het boek in 1 grafiek samen te vatten (deze keer samen gemaakt met #dievan4) en ‘streep ‘m van de lijst’. Boeken uit mijn boekenkast krijgen dezelfde behandeling en geef ik weg.

Ik las Nudge omdat ik als community manager wil weten hoe mensen beslissingen nemen en hoe deze keuzen beïnvloedbaar zijn. Ik leerde hoe ik als persoon gestuurd wordt bij beslissingen en dat een vrijwillige deelname aan bijvoorbeeld een programma voor energiebesparing kan werken. Er wordt nog steeds verder onderzoek naar Nudges gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *