Dashboard Internationale Vrouwendag

Een dag als internationale vrouwendag is een logisch aanknopingspunt voor een dashboard over vrouwen. Het doel van deze dag is om aandacht te geven voor thema’s als economische zelfstandigheid, huiselijk geweld, emancipatie en participatie. Doel van het Dashboard Internationale Vrouwendag is de participatie van vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt van verschillende landen inzichtelijk te maken.

En ok, ik vond het leuk om te doen.

In de linkerbovenhoek kan een gebruiker kiezen voor een land en vervolgens zie je (indien beschikbaar) de ontwikkeling in de ratio meisjes/jongens in het onderwijs, gegevens over vrouwen op de arbeidsmarkt en management, en data over stemrecht en het percentage vrouwen als volksvertegenwoordiger.

In deze blog leg ik uit hoe ik het maken van dit dashboard heb aangepakt. Ik ga niet specifiek in op de formules, anders wordt het een lange tekst, maar je kunt dit later bekijken en lezen op dit blog.

Idee en dataverzameling

Het begon met een idee en een ruwe schets hoe het dashboard eruit zou moeten zien. Vervolgens zocht ik naar betrouwbare online data, waarbij ik rekening hield met de mogelijkheid dat ik bepaalde grafieken niet kon maken omdat ik geen data kon vinden.

Voor de data keek ik vooral naar internationale bronnen van de VN of gelieerde organisaties. Gapminder en Wikipedia bieden ook fijne overzichten. De bronnen voor dit dashboard zijn: Gapminder, Parline, Wikipedia, ILO. De bronnen, naam van de tabellen en de links, hou ik in het tabblad ‘bronnen’ bij. Hieronder staan de links naar de gebruikte data, met de bron erachter.

Een paar problemen die ik tegenkwam:

  • Knippen&Plakken vanuit Excel naar Google Sheets levert soms een verduizendvoudiging op (ja, je leest het goed) van de cijfers. Stond opeens een komma op de verkeerde plaats, maar dan niet bij alle getallen. Om uitzoekwerk te vermijden, kun je beter een Excel bestand importeren naar Google Sheets en deze vervolgens bewerken.
  • Landen die in verschillende bronnen anders worden geschreven (Côte d’Ivoire zonder een ^) of die niet meer bestaan. Dat had vooral invloed op de keuze voor het dropdown-menu. Je kunt zelf een lijst van landen maken (dat is wat uitzoek werk) of kiezen voor de meest uitgebreide lijst uit een van je bronnen.
  • Tijdens het zoeken naar data en/of het maken van het dashboard, kwam het niet altijd uit zoals gepland. Een grafiek in het dashboard werd onoverzichtelijk met vier lijnen (oplossing was om twee lijnen niet te gebruiken) of er bestond geen historische data over een bepaald onderwerp. Logisch, niet elk land houdt vanaf 1900 het % vrouwen in management posities bij, hierdoor moest de grafiek wel worden aangepast.

Het resultaat van dit werk is uiteindelijk een Google Sheet (of Excel bestand) met 6 tabbladen voor elk origineel databestand, een tabblad met de bronnen. Daar komt nog een tabblad met berekeningen bij en natuurlijk het tabblad voor het dashboard.

Diverse tabbladen voor het dashboard internationale vrouwendag

Data bewerken voor grafieken en gegevens in dashboard

In het tabblad ‘berekeningen’ heb ik voor arbeidsparticipatie (labour force), ratio meisjes/jongens en het % vrouwen in de volksvertegenwoordiging de gemiddelden in het originele tabblad berekend.

Vervolgens zet ik de jaren in de kolommen in het blad berekeningen en voeg ik het gemiddelde toe. Dit wil ik dan vergelijken met de % van het gekozen land in het dashboard. In de formules verwijs ik naar het land dat wordt gekozen in het dashboard en zoek ik met verticaal zoeken naar het bijbehorende getal voor dat jaar.

Om te voorkomen dat ik voor elk jaar een formule moet typen, omdat deze verwijst naar een ander jaar (en een andere kolom in de grafiek), pas ik de formule zo aan dat die verwijst naar de cijfers boven de kolommen (B2 in de afbeelding hieronder). Zo hoef ik de formule maar 1x te maken en kan ik ‘m gewoon doortrekken naar de andere kolommen.

Het tabblad berekeningen hoeft niet mooi te zijn, maar vooral functioneel.

De bewerkingen van de data voor de grafieken over stemrecht en management staan als extra kolom of tabel in het tabblad met de originele data.

Dashboard maken

Met de data en de berekeningen klaar, kan het puzzelen beginnen om alle grafieken netjes in het Dashboard Internationale Vrouwendag te krijgen. In dit dashboard heb ik gebruik gemaakt van een vlak grafiek, omdat het wat vulling gaf aan de bovenkant van het dashboard. Wanneer ik de gegevens van het land vergeleek met een wereldwijd gemiddelde, maakte ik gebruik van een lijngrafiek.

Voor de vrouwen in management waren geen historische data beschikbaar en koos ik in plaats van een lijngrafiek voor een staafdiagram waarbij het gekozen land wordt uitgelicht. De gegevens over stemrecht zetten ik in losse cijfers weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *